Authors

Showing 61-80 of 248 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
61BeisenovaLZ(not set)
62Bekova MKh(not set)
63BelgibaevaAS(not set)
64BespayevaRS(not set)
65Beysenova LZ(not set)
66BirnazarovaAN(not set)
67BogoviyevaE. elmb@kimep.kz
68BorisovaEI(not set)
69BorissovaV(not set)
70BoztayAB(not set)
71BugubayevaRO(not set)
72Bulakbay ZhM(not set)
73DemessinovTZh(not set)
74DogalovA.N. dogalov51@bk.ru
75DosmaganbetovNS(not set)
76Duissembayev AA(not set)
77DuissembayevA.A. azeke-78@mail.ru
78DоgalovAN(not set)
79EdilGA(not set)
80ErnazarovYa. denat_et@mail.ru