Authors

Showing 121-140 of 408 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
121KaziyevBN(not set)
122Syzdykbayeva BU(not set)
123 DosalievBA(not set)
124AdilbekovaBA(not set)
125Akimova BZh(not set)
126KajranbekovBO(not set)
127 AbzhalovaBA(not set)
128 RustembaevBE(not set)
129MalelovaBT(not set)
130Kairanbekov BO(not set)
131UrazovaBA(not set)
132SukhanberdinaBB(not set)
133TurebekovaBO(not set)
134Zhabytay BN(not set)
135SharapayevaBZh(not set)
136AuyezovaB.A.bahyt2407@gmail.com
137SyzdykbayevaB.U. syzdykbaeva_bu@enu.kz
138TolysbaevB. S. tolysbaev_b@enu.kz
139KairanbekovB.O. 1@enu.kz
140ShilibekovaB.S. shilibekova@gmail.com